Siłownia Wyszków

Triceps-Gym

Siłownia + Cardio 

Odżywki Suplementy

Tel: 698 700 913

ul. Sowińskiego 64 CH Galeo II piętro

07-200 Wyszków

TRICEPS-GYM CLUB      CENNIK     GALERIA      SKLEP Z ODŻYWKAMI    

TRENERZY     PROMOCJE      KONTAKT     REGULAMIN

 

REGULAMIN

Pobierz klauzure w domu, wydrukuj i wypełnij.
Przyjdz do nas z wypełnionym arkuszem osobowym i nie trać
czasu! Rozpocznij jak najszybciej swój trening :)

Klauzura regulaminu do pobrania: kliknij

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SIŁOWNI TRICEPS.GYM.PL:

 

 1. Członek klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w trakcie korzystania z usług klubu oraz przebywania na terenie klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania lub grożenia, w tym używanie słów powszechnie uważanych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków klubu, w tym zachowania wulgarne, obsceniczne, a także będace przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania, dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.

   

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
 

 1. Członek klubu zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zarówno swojego jak i innych członków klubu.

  W związku z tym obowiązuje ;

  a) Zakaz spożywania na terenie klubu alkoholu, narkotyków, tytoniu, a także nie wnoszenie na teren klubu elementów ostrych i palnych uważanych za elementy obrony w postaci noży, scyzoryków, gazów pieprzowych, elementów wybuchowych. Pracownik klubu ma prawo wyrywkowo sprawdzić podczas wejścia członka klubu jego torbę, plecak, rzeczy osobiste (tylko w jego obecności) pod rygorem zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym klientom

  a) zgłaszanie uszkodzonego lub niesprawnego sprzętu.

  b) nie pozostawianie gabarytów w miejscu gdzie inni członkowie poruszają się mając przez to utrudnione pole do działania

  c) używanie obuwia krytego, antypoślizgowego na terenie klubu jak i w łazienkach a także ręczników w celach higienicznych na terenie klubu.

  e) usunięcie osobistych środków higienicznych z którymi mogą mieć styczność inni członkowie klubu, mających znamiona skażenia krwią, śliną , moczem, potem: tj. strzykawki, plastry, chusteczki, ręczniki inne.

  f) Pracownicy Triceps.gym.pl nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kontuzje powstałe na terenie klubu wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez członków klubu

   

ZASADY OGÓLNE:

 1. Uczestnik klubu zobowiązany jest do sprzątania po sobie sprzętu i odkładaniu go na miejsce do tego wyznaczone. Rozumie się poprzez to: odkładanie ciężarków na miejsce, rozbrajanie sztang z obciążników a także wyłączenie sprzętu po zakończeniu na nim ćwiczeń.

 2. Uczestnik powinien używać sprzęt zgonie z jego zastosowaniem. W razie wątpliwości należy pytać o to pracowników klubu.


 

4) Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez osoby trzecie w szatni i terenie siłowni. Rzeczy pozostawione w klubie są deponowane na terenie klubu i mogą zostać odebrane w terminie 3 dni, po tym czasie uznaje się je za porzucone zgodnie z artykułem 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane lub przekazane na cele charytatywne.


 

Regulaminu należy przestrzegać pod rygorem karnym. Celowe i perfidne demolowanie mienia klubu ( ścian, dywanów, luster, sprzętu ) będzie równoznaczne z obciążeniem użytkownika kosztem w wysokości do 1.000 zł a materiałem dowodowym będą nagrania z kamery znajdującej się w lokalu klubu. Nagminne przekraczanie warunków regulaminu wiązać się może także z pozbawieniem użytkownika członkostwa bez dodatkowych zwrotów za niewykorzystany karnet. Jak równie wykluczenie na stałe z korzystania z siłowni Triceps.gym.pl.


 

Regulamin przeczytałem/am i akceptuję


 

 

 

 

 

 

sponsor